Vlaamse Technische Kring

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Hier vind je de Statuten van VTK Ondersteuning vzw evenals het Huishoudelijk Reglement van VTK Ondersteuning vzw.


Verkiezingsreglement

Voor de praesidiumverkiezingen is er een apart kiesreglement, dat hier te raadplegen is: Verkiezingsreglement 2018-2019

De volgende bijlagen horen bij het verkiezingsreglement: